Wettelijke bepalingen

Algemeen

Deze website van Bakkerij PAUL Belgium wordt beheerd door:

Le Monde du Pain NV
Fotografielaan 41
B-2610 Wilrijk
Tel : + 32 3 281 33 03
Fax : + 32 3 281 32 82
info@topbrands.be
BTW-nummer: BE 885.463.114


Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

De site kan gratis worden geraadpleegd, zonder garanties vanwege de Le Monde du Pain NV. Door het gebruik van de site aanvaardt de gebruiker automatisch en onherroepelijk de algemene gebruiksvoorwaarden, termen en waarschuwingsmeldingen die op de site aanwezig zijn.

 • Inhoud van de site:
  De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks de inspanningen van Le Monde du Pain NV om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. Le Monde du Pain NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Le Monde du Pain NV behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Le Monde du Pain NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de site door de gebruiker. Le Monde du Pain NV nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.
 • Beschikbaarheid van de site:
  Le Monde du Pain NV garandeert niet dat de site kan worden geraadpleegd zonder onderbreking of vergissing, noch dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Le Monde du Pain NV geeft noch uitdrukkelijk noch impliciet garanties en sluit in het bijzonder elke garantie uit betreffende de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en het beantwoorden van de site aan de verwachtingen of behoeften van de gebruiker. Le Monde du Pain NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de onmogelijkheid voor de gebruiker om de site te raadplegen.
 • Gebruik van de informatie door de gebruiker – Intellectuele eigendom:
  De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Monde du Pain NV. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van Le Monde du Pain NV en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, tekeningen, beelden, teksten op de sites van Le Monde du Pain NV mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt zijn wereldwijd beschermde merken en/of modellen. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Le Monde du Pain NV.
 • Hyperlinks naar andere sites die niet worden beheerd door Le Monde du Pain NV:
  De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Le Monde du Pain NV betekent niet dat Le Monde du Pain NV een controle uitoefent op deze sites, noch dat Le Monde du Pain NV op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.


Copyright

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geplaatst, doorgegeven of verdeeld worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Le Monde du Pain NV.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Le Monde du Pain NV verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zouden worden verstrekt tijdens het bezoek aan haar site te beschermen. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 en met naleving van de privacy policy.


Cookies

Door de website van Le Monde du Pain NV te gebruiken, stemt u in met het gebruik door Le Monde du Pain NV van cookies en andere traceringstechnologieën overeenkomstig deze verklaring. Als u er niet mee akkoord gaat dat Le Monde du Pain NV cookies en andere traceringstechnologieën op deze manier gebruikt, pas dan uw browserinstellingen aan of maak geen gebruik van de site van bakkerij PAUL Belgium.

Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dat een invloed hebben op uw gebruikerservaring bij uw bezoek aan de site van bakkerij PAUL Belgium. Als u een mobiel toestel gebruikt om verbinding te maken met het internet, raadpleeg dan ook de privacyverklaring van de betreffende App, zodat u de specifieke gegevensverzamelingsmethoden begrijpt.


Toepasbare wet en bevoegde rechtbank

Elk geschil betreffende de site van Le Monde du Pain NV wordt beheerd door de Belgische rechtspraak. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel, België zijn bevoegd.

In geval van geschil wordt een gedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijkomende vermelding, afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.


Top